Фирмата е сертифицирана по ISO 9001, както и по ISO 22000.
}